Pastorace

Duch svatý v problémové farnosti

Jeden kněz byl biskupem přeložen do problémové farnosti.

O tři roky později ho biskup navštíví a s radostí shledá, že farnost je velmi živá a zcela bez problémů. Biskup chce kněze pochválit, ale tak, aby nebyl na sebe příliš pyšný. Proto mu řekne:

„Duch svatý udělal v této farnosti vaším prostřednictvím skvělou práci.“ „Ano, Excelence,“ odtuší kněz,

„ale rád bych, abyste nezapomněl, v jakém stavu ta farnost byla, když se o ni Duch svatý staral sám.“ ***